Soubor nemovitého majetku dlužníka

 
 
Kategorie Nemovitosti
Kraj Hlavní město Praha
Cena Dohodou
Přidáno dne 12. února 2021 v 10:54
Čas do konce 27 dní 14 hodin 13 minut
Spis MSPH 93 INS 905 / 2010, dlužník Vojenské stavby, státní podnik v likvidaci
Ins. správce AK JUDr. Jiřina Lužová

Na základě Usnesení Městského soudu v Praze č.j.: MSPH 93 INS 905/2010-B-105 ze dne 12.11.2020, nabízí insolvenční správce dlužníka Vojenské stavby – státní podnik v likvidaci k prodeji níže specifikovaný soubor nemovitého majetku dlužníka zapsaného v soupisu majetkové podstaty ze dne 24.10.2012 zveřejněném na č.j. MSPH 93 INS 905/2010-B-53:


-II pol. č. 3: parcela č. 4013/53, výměra 15m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob

využití: ostatní komunikace, zapsaná v katastrální území 643777 Horní Počernice,

LV 406,

− III pol. č. 4: parcela č. 4013/59, výměra 99 m², druh pozemku: ostatní plocha,

způsob využití: ostatní komunikace, zapsaná v katastrální území 643777 Horní

Počernice, LV 406,

− III pol. č. 5: parcela č. 4013/139, výměra 915 m², druh pozemku: ostatní plocha,

způsob využití: manipulační plocha, zapsaná v katastrální území 643777 Horní

Počernice, LV 406,

− III pol. č. 6: parcela č. 4013/141, výměra 939 m², druh pozemku: ostatní plocha,

způsob využití: ostatní komunikace, zapsaná v katastrální území 643777 Horní

Počernice, LV 406,

− III pol. č. 9: parcela č. 4013/144, výměra 691 m², druh pozemku: ostatní plocha,

způsob využití: ostatní komunikace, zapsaná v katastrální území 643777 Horní

Počernice, LV 406,

− III pol. č. 10: parcela č. 4013/145, výměra 2487 m², druh pozemku: ostatní plocha,

způsob využití: manipulační plocha, zapsaná v katastrální území 643777 Horní

Počernice, LV 406,

− III pol. č. 12 - parcela č. 832, výměra 13 m², druh pozemku: ostatní plocha, zapsaná v katastrální území 730394, Čimice, LV 2077.

Podmínky prodeje:

a)      kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 31.3.2021 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

b)     úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet majetkové podstaty dlužníka č. 2104184165/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

Nabídky na odkoupení souboru nemovitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 31.3.2021, případně osobně doručit do 31.3.2021 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení souboru nemovitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Vojenské stavby – státní podnik v likvidaci, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek