Spoluvlastnické podíly ve výši 4/44

 
 
Kategorie Nemovitosti » Pozemky
Kraj Středočeský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 27. července 2020 v 14:06
Čas do konce 31 dní 2 hodiny 31 minut
Spis MSPH 98 INS 18503/2018, dlužník TRIOL CZ, a.s.
Ins. správce Insolvenční servis v.o.s.

Insolvenční správce společnost Insolvenční servis v.o.s., IČ: 07306709 nabízí ke koupi nemovitý majetek sepsaný v majetkové podstatě dlužníka sp. značka MSPH 98 INS 18503/2018, pod pořadovými čísly 101 a 102 soupisu: 

- p.č. 101, jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 4/44 k pozemku parcela 79/34, o výměře 1120 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, to vše zapsané na LV č. 177; Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov; Samechov; to vše zapsané na LV č. 177, k.ú. Samechov,

- p.č. 102, jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 4/44 k pozemku parc. 485/1, o výměře 730 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace, to vše zapsané na LV č. 177; Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov; Samechov; to vše zapsané na LV č. 177, k.ú. Samechov.

 Podmínky prodeje:

1.       Prodej nemovitého majetku bude učiněn nejvýhodnější nabídce.

2.       Kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.

Nabídky zasílejte na: zlamalova@insolvencni-servis.cz


Odeslat dotaz

Captcha image
Generovat jiný obrázek