Pohledávky za povinným Luborem Kultem

 
 
Kategorie Pohledávky
Kraj - kraj neurčen -
Cena Dohodou
Přidáno dne 14. července 2020 v 15:59
Čas do konce 144 dní 1 hodina 49 minut
Spis KSPA 59 INS 993 / 2015, dlužník Schempp-Hirth výroba letadel spol. s r.o.
Ins. správce Ing. Lee Louda

Ing. Lee Louda, Ph.D., insolvenční správce dlužníka Schempp-Hirth výroba letadel spol. s r.o., IČO 64942520, se sídlem U Dvořiska 1733, 565 01 Choceň (dále jen "Dlužník") sepsal do majetkové podstaty Dlužníka pohledávky za povinným: Lubor Kult, r.č.760709/3230, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou PSČ 516 01,  v celkové výši 32 688 833,91 Kč.

Jedná se o pohledávky sepsané pod položkami číslo
H-02, H-03, H-04, H-05, H-06 a H-07 aktualizovaného soupisu majetkové podstaty Dlužníka zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne dne 28.2.2020 pod č. j. KSPA 59 INS 993/2015-B-154.
Odkaz na soupis majetkové podstaty:
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=41847928

Pohledávky jsou zpeněžovány v souladu s usnesením insolvenčního soudu č.j. KSPA 59 INS 993/2015-B-163 ze dne 19.6.2020.

Pohledávky byly zjištěny v insolvenčním řízení Lubora Kulta vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou KSHK 33 INS 32239/2015. Pohledávky jsou evidované pod čísly 19.1 až 19.6.


Insolvenční správce nabízí výše uvedené pohledávky k přímému prodeji za následujících podmínek:

- Pohledávky budou prodávány nejvyšší předložené nabídce, a to jako celek nebo po částech.
- Postoupení pohledávek bude realizováno po předchozím písemném souhlasu zástupce věřitelů s konkrétní nabídkou.

- Cena za postoupení bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávek.

- Lhůta k podávání nabídek je do 21.9.2020 (12:00 hod).
- Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.
- Nabídky je nutno podat na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, Ph.D., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1.

Bližší informace budou poskytnuty na žádost na emailu: lee.louda@louda-is.cz.

V odpovědi uveďte vždy své celé jméno, kontaktní údaje a značku "SHVL - Pohledávka za Lubor Kult".


Odeslat dotaz

Captcha image
Generovat jiný obrázek