Prodej pohledávky

 
 
Kategorie Pohledávky
Kraj - kraj neurčen -
Cena Dohodou
Přidáno dne 30. dubna 2020 v 13:04
Čas do konce 29 dní 2 hodiny 27 minut
Spis MSPH 89 INS 11594 / 2017, dlužník I.K.S.group a.s.
Ins. správce AS ZIZLAVSKY v.o.s.

Insolvenční řízení dlužníka I.K.S.group a.s., Poupětova  13/20, Praha 7, IČO: 28476743, u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 89 INS 11594 / 2017. Položka č. 2 SMP - Pohledávka dlužníka za statutárním orgánem (jednatelem) Karlem Šimákem, nar. dne 24.11.1960, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, z titulu náhrady škody, kterou způsobil vyvedením finančních prostředků z bankovních účtů společnosti dlužníka nejméně ve výši 130.485.045,25 Kč. Pohledávka je nevykonatelná - nebyla podána žaloba na zaplacení - je vedeno trestní řízení pod sp. zn. KRPA-233698-18/TČ-2017-000091-PO, ve  kterém insolvenční správce uplatnil náhradu škody jako poškozený.

 

Odeslat dotaz

Captcha image
Generovat jiný obrázek