Pohledávka za povinným: Jaroslav Hocek

 
 
Kategorie Pohledávky
Kraj Hlavní město Praha
Cena Dohodou
Přidáno dne 14. února 2020 v 22:24
Čas do konce 143 dní 4 hodiny 10 minut
Spis MSPH 90 INS 12015 / 2014, dlužník INTERTES, spol. s r.o.
Ins. správce Ing. Lee Louda
Ing. Lee Louda, Ph.D., insolvenční správce dlužníka INTERTES, spol. s r.o., IČO: 48114308, se sídlem Dřevařská 398, 190 15 Praha 9 (dále jen "Dlužník") sepsal do majetkové podstaty Dlužníka pohledávku za povinným: Jaroslav Hocek, bytem Masarykova 94/53, 25219, Rudná, nar. 7.6.1964, pro kterou je vedena exekuce soudním exekutorem Mgr. Michalem Suchánkem, EÚ Praha 9, a to pod sp. zn. 220 EX 2671/08, v celkové výši 108.374,60 Kč.

Pohledávka je zahrnuta do soupisu majetkové podstaty Dlužníka zveřejněného na insolvenčním rejstříku dne 11.12.2019 pod položkou B-68.

Odkaz na soupis majetkové podstaty:
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=40704187

Pohledávka je zpeněžována v souladu s usnesením insolvenčního soudu č.j. MSPH 90 INS 12015/2014-B-71 ze dne 14.2.2020.

Insolvenční správce nabízí výše uvedenou pohledávku k přímému prodeji za následujících podmínek:

- Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.
- Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání smlouvy o postoupení pohledávky.

- Lhůta k podávání nabídek je do 22.10.2020 (12:00 hod).
- Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.
- Nabídky je nutno podat na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, Ph.D., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1.

Bližší informace budou poskytnuty na žádost na emailu: lee.louda@louda-is.cz.

Odeslat dotaz

Captcha image
Generovat jiný obrázek