podíl 1/8 na pozemcích Jedlová

 
 
Kategorie Nemovitosti
Kraj Karlovarský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 6. února 2020 v 10:51
Čas do konce 16 hodin 41 minut
Spis KSPH 72 INS 1445 / 2016, dlužník Matěja Miroslav
Ins. správce AS ZIZLAVSKY v.o.s.

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSPH 72 INS 1445 / 2016 u dlužníka Matěja Miroslav následující majetek:

 

  • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na následujících nemovitostech:
    pozemek parcelní číslo 2132/4 o velikosti 14096m2 – trvalý travní porost, pozemek parcelní číslo 2144 o velikosti 342m2 – ostatní plocha a pozemek parcelní číslo 2162/2 o velikosti 2349m2 – zahrada, nemovitost je zapsána na LV č. 169, katastrální území Jedlová u Staré Vody, obec Stará Voda. Nemovitosti jsou vedené Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb.

 

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru

Bližší informace a prohlídka nabízeného majetku možná po domluvě na emailu: blumtrittova@zizlavsky.cz, einsolvence@zizlavsky.cz nebo tel. čísle 224 947 055.

Odeslat dotaz

Captcha image
Generovat jiný obrázek

Galerie