stavební dřevo

 
 
Kategorie Movitý majetek » Majetkové soubory
Kraj Jihočeský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 8. listopadu 2019 v 12:52
Čas do konce 2 dny 20 hodin 14 minut
Spis KSCB 25 INS 20250 / 2017, dlužník Baštýř Filip
Ins. správce CURATORES v.o.s.
Insolvenční správce společnost CURATORES v.o.s., v rámci insolvenčního řízení KSCB 27 INS 20250/2017  nabízí k prodeji:


Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „wbrcbje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@curatores.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)

Lhůta pro podání nabídek končí 22.11.2019.

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky). 
Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení.
Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů).

Část dřeva je na pozemku ve Vodárenské ulici v Borovanech a část dřeva je uskladněná na adrese Vidov 56, 370 07 České Budějovice.

Odeslat dotaz

Captcha image
Generovat jiný obrázek

Galerie