pohledávka za společností PEGISAN s.r.o.

 
 
Kategorie Finanční majetek
Kraj Plzeňský kraj
Cena 3 500 000 Kč
Přidáno dne 1. října 2019 v 16:40
Čas do konce 15 dní 19 hodin 37 minut
Spis KSPL 58 INS 18030 / 2018, dlužník Obecně prospěšná společnost na záchranu hradu Prostiboř
Ins. správce CURATORES v.o.s.

Insolvenční správce společnost CURATORES v.o.s., v rámci insolvenčního řízení sp.zn. KSPL 58 INS 18030/2018, nabízí k prodeji pohledávku za společností PEGISAN s.r.o.

Podmínky prodeje

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „wbrcbje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@curatores.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)
Lhůta pro podání nabídek končí 5.12.2019.
Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky)
Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět výsledku výběrového řízení
Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů)

Odeslat dotaz

Captcha image
Generovat jiný obrázek