Ford Focus

 
 
Kategorie Auto-moto
Kraj Jihomoravský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 20. září 2019 v 12:56
Čas do konce 2 dny 20 hodin 23 minut
Spis KSBR 32 INS 840 / 2019, dlužník NAZMAT s.r.o.
Ins. správce Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s.
Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00,insolvenční správce dlužníka NAZMAT s.r.o., IČ 051 79 351, se sídlem Vranovská 849/48, 614 00 Brno (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji movité věci - položky č. 3 soupisu majetkové podstaty - Osobní automobil FORD FOCUS 1.8 TDCI KOMBI, RZ: 5M7 3642, r.v. 2/2004, barva: černá metal, VIN: WF0NXXGCDN4R27411, výkon: 74 KW, počet najetých km: 269 tis. (dále jen „předmět prodeje“). Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém je movitá věc uvedena. V příloze k oznámení je dále uveden text kupní smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření kupní smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto převodce převedl účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil kupní cenu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 22. 11. 2019 v 15,00 hodin. Více informací na www.spravcibrno.cz.

Odeslat dotaz

Captcha image
Generovat jiný obrázek

Galerie