doména theway.cz

 
 
Kategorie Ostatní
Kraj Hlavní město Praha
Cena Dohodou
Přidáno dne 17. září 2019 v 15:28
Čas do konce 37 dní 20 hodin 23 minut
Spis MSPH 92 INS 21480 / 2017, dlužník Bilíková Stanislava
Ins. správce CURATORES v.o.s.

Insolvenční správce společnost CURATORES v.o.s., v rámci insolvenčního řízení sp.zn. MSPH 92 INS 21480 / 2017, nabízí k prodeji doménu theway.cz.

Podmínky prodeje

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „wbrcbje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@curatores.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)
Lhůta pro podání nabídek končí 27.12.2019
Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky)
Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení
Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů)

Odeslat dotaz

Captcha image
Generovat jiný obrázek