Prodej rodinného domu, Hlučín

 
 
Kategorie Nemovitosti
Kraj Moravskoslezský kraj
Cena 2 850 000 Kč
Přidáno dne 8. března 2019 v 10:49
Čas do konce 43 dní 3 hodiny 5 minut
Spis KSOS 39 INS 17534 / 2017, dlužník Jurča Daniel
Ins. správce AS ZIZLAVSKY v.o.s.
Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSOS 39 INS 17534 / 2017 rozestavěný rodinný dům bez č.p. o velikosti 3+1 v obci Hlučín, okres Opava, Moravskoslezský kraj, na pozemku parc.č. 2027/8, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez č.p. zapsaný na LV č. 5870, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemcích parc.č. 2027/11 a 2029/17 zapsaných na LV č. 5869 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/92 na pozemcích parc.č. 2027/2, 2029/6, 2029/13, 2033/4, 2033/13, 2034/6 a 2035/3 zapsaných na LV č. 5000.Rodinný dům bez č.p.Jedná se o samostatně stojící stavbu rozestavěného rodinného domu, který je nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím. V domě se nachází jedna bytová jednotka, pravděpodobně o dispoziční velikosti 3+1. Dům je založen na betonových základech s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je valbová, krytá vlnitým plechem. Strop je pravděpodobně betonový. Klempířské konstrukce ke dni prodeje nejsou provedeny. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké, venkovní omítka není provedena. Podlahy tvoří betonová mazanina, bez povrchové úpravy. Dveře jsou pouze vchodové, plastové, vnitřní nejsou provedeny. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Ke dni prodeje se rodinný dům nachází v nedokončeném, rozestavěném stavu.Kůlna na pozemku parc.č. 2027/8Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: Jedná se o nepodsklepenou, samostatně stojící rozestavěnou stavbu kůlny. Svislé konstrukce jsou zděné. Střecha je sedlová, krytá vlnitým plechem. Podlahu tvoří pravděpodobně betonová mazanina. Okna jsou dřevěná. Vstupní dveře jsou plastové. Vnější obklad je z části dřevěný, nedokončený. Ke dni prodeje se kůlna nachází v rozestavěném stavu.Společně s nemovitostí se prodávají spoluvlastnický podíl na příjezdových cestách k stavbě rodinného domu. Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/92 na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 5000, a to: - pozemek parc.č. 2027/2 o výměře 128 m2 – orná půda - pozemek parc.č. 2029/6 o výměře 115 m2 – orná půda - pozemek parc.č. 2029/13 o výměře 133 m2 – orná půda - pozemek parc.č. 2033/4 o výměře 1751 m2 – orná půda - pozemek parc.č. 2033/13 o výměře 174 m2 – orná půda - pozemek parc.č. 2034/6 o výměře 601 m2 – orná půda - pozemek parc.č. 2035/3 o výměře 544 m2 – orná půda.Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 5869, a to: - pozemek parc.č. 2027/11 o výměře 58 m2 – orná půda - pozemek parc.č. 2029/17 o výměře 118 m2 – orná půda ( Příjezdová cesta k domu )Nemovitou věc zapsanou na LV č. 5870, a to: - pozemek parc.č. 2027/8 o výměře 500 m2 – orná půda ( Pozemek pod nemovitostí )Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem! Znalecký posudek na vyžádání k dispozici. Prodej se uskutečňuje nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli - podávání cenových nabídek tak není časově omezeno. Prodejem nemovitosti zanikají ze zákona veškeré fin. zástavy.


Nemovitost je zpeněžována prostřednictvím zprostředkovatele, společnosti BRNOKONTAKT s.r.o. V případě Vašeho zájmu kontaktujte pana Ing. Jan Jedelský na telefonním čísle 777 013 388 nebo prostřednictvím e-mailové adresy jedelsky@brnokontakt.cz.

Odeslat dotaz

Captcha image
Generovat jiný obrázek

Galerie