Pohledávky za Bohumír Seidler

 
 
Kategorie Pohledávky
Kraj Hlavní město Praha
Cena Dohodou
Přidáno dne 3. prosince 2018 v 13:52
Čas do konce 144 dní 0 hodin 57 minut
Spis MSPH 90 INS 12015 / 2014, dlužník INTERTES, spol. s r.o.
Ins. správce Ing. Lee Louda
Ing. Lee Louda, Ph.D., insolvenční správce dlužníka INTERTES, spol. s r.o., IČO: 48114308, se sídlem Dřevařská 398, 190 15 Praha 9 (dále jen "Dlužník") sepsal do majetkové podstaty Dlužníka pohledávku za Bohumírem Seidlerem, nar. 25.10.1939, IČO:13139100, bytem Bachova 1585/18, Praha 4, PSČ 140 00, pro kterou je vedena exekuce soudním exekutorem JUDr. Milanem Usnulem, Exekutorský úřad Praha 9, a to pod sp. zn. 098 EX 02014/04, v celkové výši 11.360.463,31 Kč. Jistina pohledávky činí 151.269,- Kč. Exekutor pohledávku vymáhá srážkami ze starobního důchodu ve výši cca 1.660,- Kč měsíčně. Tímto způsobem již byla vymožena částka ve výši cca 200 000 Kč.

Pohledávka je zahrnuta do soupisu majetkové podstaty Dlužníka zveřejněného na insolvenčním rejstříku dne 16.11.2018 pod položkou B-59. 

Odkaz na soupis majetkové podstaty: 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=35737213

Pohledávka je zpeněžována v souladu s usnesením insolvenčního soudu č.j. MSPH 90 INS 12015/2014-B-62 ze dne 26.11.2018.

Insolvenční správce nabízí výše uvedenou pohledávku k přímému prodeji za následujících podmínek:

- Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.
- Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání smlouvy o postoupení pohledávky.
- Lhůta k podávání nabídek je do 22.10.2020 (12:00 hod).
- Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.
- Nabídky je nutno podat na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, Ph.D., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1.

Bližší informace budou poskytnuty na žádost na emailu: lee.louda@louda-is.cz.

Odeslat dotaz

Captcha image
Generovat jiný obrázek