Prodej pole 11 869 m² Újezd u Černé Hory

 
 
Kategorie Nemovitosti » Pozemky
Kraj Jihomoravský kraj
Cena 500 000 Kč
Přidáno dne 16. května 2018 v 14:26
Čas do konce 13 dní 5 hodin 17 minut
Spis KSBR 38 INS 15988 / 2017, dlužník Živný Otakar
Ins. správce AS ZIZLAVSKY v.o.s.
Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSBR 38 INS 15988 / 2017 soubor zemědělských pozemků v osobním vlastnictví dlužníka Otakara Živného, které se nacházejí v katastrálním území Újezd u Černé Hory, 679 22 Blansko, zapsané na LV č. 16 k. ú. Újezd u Černé Hory (pozemky orné půdy parc. č. 533/19, 533/48, 533/79, 533/130, 563/134, 563/135, 563/136, 630/19, 630/20, 630/21, 630/22; pozemky ostatní plochy parc. č. 561/15, 561/21; lesní pozemky parc. č. 434/2, 630/17, 630/18, 715 a pozemek zastavěné plochy a nádvoří parc. č. 549/8) to vše vedeno pod spisovou značkou KSBR 38 INS 15988 / 2017, které je vedeno Krajského soudu v Brně.Předmětné nemovité věci představují pozemky orné půdy, ostatní plochy, lesní pozemky a pozemek zastavěné plochy a nádvoří.Západně od obce Újezd u Černé Hory leží pozemky orné půdy parc. č. 630/19, 630/20, 630/21, 630/22 a lesní pozemky parc. č. 630/17, 630/18 a 715.Pozemky orné půdy jsou rovinaté až mírně svažité. Jedná se pozemky obdélníkového tvaru bez oplocení. Pozemky sousedí s ostatními zemědělskými a lesními pozemky. Lesní pozemky se rozléhají na pravé straně od zemědělských pozemků. Jedná se taktéž o neoplocené pozemky. Přístup k pozemkům je možný po polní cestě a po sousedních pozemcích.Východně od obce leží pozemky orné půdy parc. č. 533/130, 533/48, 533/19, 533/79, 563/136, 563/135 a 563/134. Dále se východně nacházejí pozemky ostatní plochy parc. č. 561/15, 561/21, lesní pozemek parc. č. 434/2 a pozemek zastavěné plochy a nádvoří parc. č. 549/8.Pozemky orné půdy jsou rovinaté a neoplocené. Pozemek parc. č. 533/19 se nachází u místní zpevněné komunikaci. Na ostatní pozemky se lze dostat po sousedních pozemcích. Lesní pozemek je sousedním pozemkem orné půdy parc. č. 533/130. Jedná se také o neoplocený pozemek, ke kterému nevede zpevněná přístupová cesta. Pozemky ostatní plochy se nacházejí východně od již zmíněných pozemků. Jedná se o pozemky spolu vzájemně sousedící. Pozemky jsou za oplocením. Na pozemku zastavěné plochy a nádvoří parc. č. 549/8 stojí zemědělská stavba bez čp/če, která je zapsaná na LV č. 383, tudíž není součástí ocenění. Tento pozemek se nachází také za oplocením.Na základě dostupných informací z územního plánu obce Újezd u Černé Hory jsou pozemky orné půdy parc. č. 533/19, 533/48, 533/79, 533/130, 563/134, 563/135, 563/136, 630/19, 630/20, 630/21 a 630/22 vedeny jako pozemky zemědělské. Lesní pozemky parc. č. 434/2, 630/17, 630/18 a 715 vedeny jako plochy lesní. Pozemky ostatní plochy parc. č. 561/15, 561/21 a pozemek zastavěné plochy a nádvoří parc. č. 549/8 jsou v územním plánu vedeny jako plochy výroby a skladování.Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem…!! Znalecký posudek na vyžádání k dispozici. Prodej se uskutečňuje nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli – podávání cenových nabídek tak není časově omezeno.

Nemovitost je zpeněžována prostřednictvím zprostředkovatele, společnosti INSOLVENCY REAL, s.r.o. V případě Vašeho zájmu kontaktujte pana IDavida Humlhanze na telefonním čísle 777 677 777 nebo prostřednictvím e-mailové adresy humlhanz@insolvencyreal.cz.

Odeslat dotaz

Captcha image
Generovat jiný obrázek

Galerie