Prodej pole 87 320 m² Borotice - Hubenov

 
 
Kategorie Nemovitosti » Pozemky
Kraj Středočeský kraj
Cena 400 000 Kč
Přidáno dne 15. května 2018 v 14:43
Čas do konce 58 dní 5 hodin 36 minut
Spis MSPH 88 INS 22445 / 2013, dlužník Římal Zdeněk
Ins. správce AS ZIZLAVSKY v.o.s.
Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení MSPH 88 INS 22445 / 2013 dlužníka Zdeňka Římala SPOLUVLASTNICKÝ podíl o velikosti 1/4 na pozemcích ostatní plochy parc. č. 48, 49, 50/3, 56, 533 a 537, trvalého travního porostu parc. č. 50/1, 50/9, 51/1, 532/1, 534 a lesní pozemky parc. č. 527/1, 527/2, 530, 531, 532/2, 532/3, 532/4 a 536 v katastrálním území Hubenov u Borotic, okr. Příbram v blízkosti vodní nádrže SLAPY to vše zapsané na LV č. 112 k. ú. Hubenov u Borotic.Předmětné pozemky jsou umístěny jihovýchodně od části obce Borotice Hubenov. Nemovitosti leží severně a jižně od Hubenovského potoka. Jedná se o lokalitu zemědělských a lesních pozemků. V blízkosti je také zastavěná část obce.Předmětné pozemky jsou představeny pozemky ostatní plochy parc. č. 48, 49, 50/3, 56, 533 a 537, trvalého travního porostu parc. č. 50/1, 50/9, 51/1, 532/1, 534 a lesní pozemky parc. č. 527/1, 527/2, 530, 531, 532/2, 532/3, 532/4 a 536.

Pozemky jsou rozčleněny do dvou lokalit. Severně od Hubenovského potoka leží pozemky parc. č. 48, 49, 50/1, 50/3, 50/9, 51/1 a 56. Jedná se o pozemky tvořící jednotný funkční celek nesouměrného tvaru. Pozemky jsou rovinaté až mírně svažité. Na pozemcích se nachází zejména trvaní porost a částečně lesní porosty. Pozemky parc. č. 50/3 a 56 jsou u zastavěného území obce. Přístup na pozemky je možný zejména po polních cestách a sousedních pozemcích. Sousední pozemky jsou tvořeny taktéž zemědělské, severně se pak nachází rodinné domy.

Jižně od Hubenovského potoka jsou pozemky parc. č. 527/1, 527/2, 530, 531, 532/1, 532/2, 532/3, 532/4, 533, 534, 536 a 537. Pozemky tvoří jednotný funkční celek taktéž nesouměrného tvaru. Pozemky jsou mírně svažité až svažité. Na pozemcích je zejména lesní porost a zemědělská půda. Přístup na pozemky je možný především po polních cestách. Jižně od pozemků je vodní nádrž Slapy. Sousední pozemky tvoří lesy a zemědělské pozemky. Severně od pozemků je zastavěné území obce.

Dle územního plánu obce Borotice jsou pozemky parc. č. 48, 49, 50/1, 50/3, 50/9, 51/1, 56, 532/1 a 534 vedeny jako zemědělské plochy. Pozemky parc. č. 527/1, 527/2, 530, 531, 532/2, 532/3, 532/4, 533, 536 a 537 jsou dle územního plánu vedeny jako součást lesních ploch.Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem…!! Znalecký posudek na vyžádání k dispozici. Prodej se uskutečňuje nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli – podávání cenových nabídek tak není časově omezeno. Prodejem nemovitosti zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy na nemovitosti.

Nemovitost je zpeněžována prostřednictvím zprostředkovatele, společnosti INSOLVENCY REAL, s.r.o. V případě Vašeho zájmu kontaktujte pana IDavida Humlhanze na telefonním čísle 777 677 777 nebo prostřednictvím e-mailové adresy humlhanz@insolvencyreal.cz.

Odeslat dotaz

Captcha image
Generovat jiný obrázek

Galerie