Prodej movitých věcí

 
 
Kategorie Movitý majetek
Kraj Moravskoslezský kraj
Cena 1 500 000 Kč
Přidáno dne 6. ledna 2017 v 14:29
Čas do konce 16 dní 5 hodin 48 minut
Spis KSOS 40 INS 28435 / 2015, dlužník Antoniazi Milan
Ins. správce JUDr. Dagmar Jahnová, insolvenční správce

Insolvenční správce JUDr. Dagmar Jahnová

nabízí k prodeji soubor movitých věcí z majetkové podstaty dlužníka Milan Antoniazi,

insolvenční řízení KSOS 40 INS 28435/2015.


Bližší specifikace viz přiložený seznam a fotodokumentace.


Podmínky prodeje:

 

- minimální cena za soubor 1.500.00,- Kč

- prodej nejvyšší nabídce

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty dlužníka

- zájemci mohou činit nabídky i na jednotlivé věci

- insolvenční správce může odmítnout všechny doručené nabídky

- termín ukončení nabídek 30.11.2019


Nabídky posílejte

na adresu insolvenční správkyně: JUDr. Dagmar Jahnová, insolvenční správce, Gen. Hlaďo 4, 741 01 Nový Jičín popř. elektronicky na adresu: advokatjahnova@seznam.cz,


nabídka musí obsahovat:

 

- specifikaci kupujícího (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, popř. obchodní jméno, IČ a sídlo)

- nabízenou cenu

- závazek kupní cenu uhradit před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty dlužníka


 

Odeslat dotaz

Captcha image
Generovat jiný obrázek

Galerie